Logo image
Logo image

Toplærke: Karakteristika, levested og kost

5 minutter
Toplærken er en fugl med uanselige farver, men den skiller sig ud med den fjerprydede kam på hovedet. Lær alt om den her!
Toplærke: Karakteristika, levested og kost
Sidste ændring: 11 marts, 2024

Fugle med kam er en gruppe af fugle, der har fået deres navn på grund af et særligt træk: En fjerpragt, der pryder toppen af hovedet. De lever i Europa, Asien og Afrika, hvor de glæder os med deres melodiøse sang. Der findes syv eksemplarer med lignende udseende. Blandt dem har vi toplærke eller Galerida cristata med en meget stor udbredelse.

Den hører til ordenen af spurvefugle eller sangfugle og til familien Alaudidae med omkring 21 genrer og 98 arter. I denne artikel vil vi give en beskrivelse af denne fugls karakteristika, livsstil og bevaringsstatus. Vi vil også fortælle om nogle af de træk, der adskiller den fra theklalærken.

Toplærke: Levested

Some figure
Kilde: Wikipedia

Denne fugl har en bred udbredelse, da den kan findes i tempererede og varme områder i Europa, Asien og Afrika. Med hensyn til dens levested foretrækker den tørre steder med lidt vegetationsdække, herunder:

 • Stepper
 • Sletter
 • Halvtørre landskaber

Den tilpasser sig også andre steder på landet eller i forstæderne, som f.eks. regnvåde afgrødemarker. Dens øvre grænse for højde er 3200 meter. Men den kan godt lide at være i lavere områder.

En undersøgelse af det vestlige Polen rapporteret i tidsskriftet Study of Birds fremhæver, at denne fugletype foretrækker landbrugsjord som levested. Disse omfatter ensilagepladser og kornafgrøder.

Karakteristik for toplærken

Some figure
Toplærken skiller sig ud takket være dens kam og lysebrune fjerdragt. Kilde: Zeynel Cebeci/Wikimedia Commons

Denne fugl når en længde på 43 centimeter og et vingefang på 28 til 38 centimeter. Ifølge data fra det spanske ornitologiske selskab (SEO/BirdLife) har den følgende karakteristika:

 • En lidt buttet krop
 • Et stort hoved
 • Et langt og noget buet næb
 • En kort hale

Den har en fjerdragt med brunlige nuancer på den øverste del, mens den nederste del er lysere og cremefarvet. Ligeledes har den et særegent mønster i form af mørke striber, både på kroppen og i ansigtet.

Disse mønstre og farvekombinationer giver en vis beskyttelse til denne fugl, der lever på jorden, fordi de gør det muligt for den at falde i et med jorden.

Som nævnt er det mest slående aspekt dens kam, som giver den et elegant udseende. Det er også det træk, der giver slægten Galerida dens navn og adskiller den fra andre fugle, der ikke har denne kam.

Toplærke: Sang

Disse fugle er kendetegnet ved deres melodiøse og komplekse lyde, og denne art er ingen undtagelse. Vokaliseringen er variabel, nogle er bløde og lange, ligesom en fløjte, og andre er kortere. Deres sang kan være en smule skinger.

Forskelle mellem toplærke og theklalærke

Toplærken og theklalærken (Galerida theklae) er meget lette at skelne fra andre medlemmer af deres familie (Alaudidae). Men at skelne dem fra hinanden kan være en ret kompliceret opgave, selv for eksperter. Det skyldes, at de er meget ens af udseende. På trods af dette er der nogle uoverensstemmelser mellem disse to galeridaer. Disse er de følgende:

 • Næb: Næbbet på toplærken er lidt længere og buet, mens det på Theklalærken er mere lige og spidst.
 • Kam: Theklalærkens kam er kortere og busket. På den anden side er kamtakkerne hos toplærken noget længere og spidse.
 • Mønster af bryststriber: Mere intens hos Theklalærken og diffus hos Toplærken.
 • Farve på de øverste halefjer: De har en grå eller rødbrun nuance, som giver en større kontrast til gumpen og den gråbrune hale hos Theklalærken. På den anden side er der ingen farve på de øverste håndsvingfjer hos toplærken. På samme tid er de kromatiske forskelle i denne del af kroppen mindre mærkbare hos toplærken.
 • Præference for siddested: Mens toplærken har en tendens til at tilbringe mere tid på jorden, kan Theklalærken bedre lide planter.
 • Levested: Toplærken holder til på steder med flere græsgange og afgrøder, der er forbundet med menneskers tilstedeværelse, mens Theklalærken foretrækker mere buskagtige områder væk fra mennesker.
 • Sang: Selvom begge arters melodier er ens, har toplærkens mere varierede, høje lyde med kortere og mere skingre pauser. Theklalærkes sang er som regel mere melodiøs.

Hvad spiser toplærken?

Toplærken er en altædende fugl, så den kan spise både plantemateriale og dyr (hvirvelløse dyr). I det første tilfælde drejer det sig om følgende:

 • Plantefrø
 • Blade
 • Grønne skud

En artikel fra 2005 i tidsskriftet Zoologi i Mellemøsten omhandler den iranske lærkes kost om efteråret. Der står, at denne art inkluderer følgende insekter i sin kost:

 • Coleoptera (biller)
 • Orthoptera (græshopper og fårekyllinger)
 • Formicidae (myrer)

Reproduktion

Toplærken er en monogam art, der kan have to ynglesæsoner om året. Reden bygges i en fordybning i jorden, enten dækket af en busk eller i det fri. De anvendte materialer omfatter græs eller enhver anden form for plantekomponent, såsom følgende:

 • Fragmenter af mos
 • Tørt græs
 • Blade
 • Pinde

Det skal bemærkes, at de førnævnte steder ikke er de eneste, som disse fugle vælger til at lægge deres æg, som normalt er mellem 3 og 5. Ud over naturlige levesteder kan disse fugle også bygge rede i nærheden af bebyggelser.

Faktisk henviser forfatterne i kapitlet Green Roofs-Urban Habitats for Ground-Nesting Birds and Plants i bogen Urban Biodiversity and Design til Schweiz, hvor flere arter – herunder toplærken – har bygget deres reder på hustage.

“Jordrugende fugle ser ud til at have tilpasset sig til at yngle på store flade tage i stedet for landbrugsområder.”

-Nathalie Baumann og Friederike Kasten-

Bevaringsstatus

Galerida cristata er ikke truet af udryddelse. International Union for Conservation of Nature (IUCN) klassificerer den som “Ikke truet” globalt og i Europa. Denne rapport er baseret på eksemplarets store udbredelse.

Men dens bestand er i tilbagegang – om end ikke i alarmerende antal – på grund af faldet i antallet af individer i de senere år. De største trusler er følgende:

 • Landbrug og gødskningspraksis
 • Brugen af pesticider
 • Urbanisering, ledsaget af skovrydning
 • Klimaforandringer

En kam til at skelne den fra andre og farver til camouflage

En toplærke er en fugl med iøjnefaldende farver, men de tjener til at camouflere fuglen på jorden. Den har også en kam, der pryder dens hoved, og som gør det nemt at skelne den fra andre arter.

Vi inviterer dig til at fortsætte med at lære flere medlemmer af Alaudidae-familien at kende, som, selvom de ligner hinanden, har forskellige og interessante aspekter i deres liv.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.