Fugle

Fugle er varmblodige virveldyr med vinger, som – bortset fra nogle få undtagelser – kan flyve. De lægger æg, bygger reder og er smukke og fascinerende skabninger. Du kan lære alt om deres primære kendetegn i denne sektion.

Den californiske kondor: Del af naturens rengøringshold

Den californiske kondor er den største flyvende landfugl i Nordamerika og den dominerede engang de vestlige himmelstrøg. Arten er desværre mindsket meget i løbet af det 20. århundrede, indtil drastiske forbehold blev taget for at forhindre, at den blev udryddet.

Den skæggede grib: Karaktertræk

Den skæggede grib, eller lammegrib, hører til Gypaetus barbatus slægten. Det er en af de bedst kendte gribbe og lever som regel på steder med bjergområder mindst 1000 meter oppe.

Hvorfor uddøde dronten egentlig?

Da fuglen forsvandt i midten af det 17. århundrede, kunne kun få mennesker forestille sig, at de ville blive sådan et vigtigt symbol på uddøde dyr. Denne unikke fugl uddøde for over 400 år siden, og mennesker var selvfølgelig årsagen. Hvad gjorde…

Agamihejren: Levested og kendetegn

Agamihejren er en unik fugl, der lever i lavlande og fugtige skove i Centralamerika og den nordlige del af Sydamerika. På trods af det arbejde, forskere af denne fugl har udført, så står den stadig tilbage som et mysterium for…